Menu

(i)Xgram

(i)Xgram is het door Compri ontwikkelde MIS/ERP systeem voor de grafimedia branche. (i)Xgram is een moderne oplossing voor de geïntegreerde automatiser ing van uw bedrijf. De open structuur van (i)Xgram maakt uitgebreide en geavanceerde koppelingen met uw klanten, leveranciers en  productiesystemen mogelijk.  Met (i)Xgram kunt u onder meer de volgende processen automatiseren:

  • Voorcalculatie
  • Logistiek
  • Planning en productie aansturing
  • Financiën
  • Koppelingen met klanten/klantsystemen
  • Koppelingen met productiesystemen
  • Management informatie

 

Voorcalculatie

(i)Xgram kent diverse calculatie mogelijkheden die naast elkaar gebruikt kunnen worden. De (i)Xgram Product Calculator voorziet in een zeer snelle, accurate en complete kostprijscalculatie. Binnen enkele seconden wordt hiermee een volledige calculatie gemaakt, waarbij de meest optimale productiewijze automatisch gekozen wordt. Inclusief de keuze tussen offset of digitaal druk. (i)Xgram heeft ook calculatiemodules voor afwerking, rotatie en large format printing.

Logistiek

Met (i)Xgram kan de volledige goederenstroom van materialen, half fabricaat en gereed product geautomatiseerd worden. De wifi-warehouse module maakt registratie met behulp van mobiele terminals, tablets en scanners zeer eenvoudig en gebruikersvriendelijk. Koppelingen met bestelsystemen van leveranciers maken online bestellingen mogelijk. Door online koppelingen aan systemen van vervoerders wordt het proces van afleveren volledig geautomatiseerd.

 

Planning en productie aansturing

De planmodules van (i)Xgram geven visueel inzicht in zowel de capaciteitsplanning van uw productie alsook de voortgang van uw orders. Het plansysteem helpt bij optimalisatie van de productievolgorde om zodoende de efficiency te vergroten. Door de koppeling met de tijdregistratie heeft u continu inzicht in en controle over, de status van uw orders. De digitale orderinstructie van (i)Xgram geeft altijd actuele informatie voor de productie waarmee de kans op fouten gereduceerd wordt.

Financiën

(i)Xgram kent een eigen financiële administratie maar kan ook naadloos gekoppeld worden aan een externe oplossing. Hierbij kunnen gegevens gesynchroniseerd worden, waardoor beide omgevingen over dezelfde data, zoals bijvoorbeeld openstaande posten beschikken. Binnen (i)Xgram kan het factuurproces sterk geautomatiseerd worden waarbij volledig automatische facturering voor bepaalde type orders mogelijk is. Facturen kunnen uiteraard digitaal verzonden worden, zowel in pdf, alsook in bijvoorbeeld XML formaat.

Koppeling met klanten/klantsystemen

(i)Xgram beschikt over uitgebreide XML Webservices modules. Met deze modules wordt het mogelijk om geautomatiseerde koppelingen te maken met externe systemen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan koppelingen met ordersystemen van klanten, web2print oplossingen alsook inkoop- en procurement systemen. Orders worden op deze wijze volledig automatisch ingeschoten in (i)Xgram waarbij de ordercalculatie en planning direct gegenereerd zijn. Met (i)Xgram XML Webservices kan ook informatie terug gezonden worden aan de externe systemen over bijvoorbeeld de status van de order.

Koppeling met productiesystemen

Met de (i)Xgram JDF en JMF modules kan vanuit (i)Xgram uw productie aangestuurd worden. Uw productiesystemen van prepress, press/print en afterpress ontvangen JDF data uit (i)Xgram waarmee de betreffende workflow en machines aangestuurd en ingesteld worden. Via JMF worden statusssen tussen de productie en (i)Xgram uitgewisseld t.b.v. voortgangsbewaking en nacalculatie. Compri is al sinds 2004 lid van de CIP4 organisatie. In 2010 heeft Compri een tweetal Cippi Awards gewonnen.

Management informatie

(i)Xgram kent uitgebreide mogelijkheden om management informatie te genereren. Rapportage is zowel binnen (i)Xgram zelf beschikbaar, alsook via koppelingen met onder meer Excel. Via iXgram kunnen widgets gemaakt worden die geplaatst worden op dashboards. Deze kunnen eenvoudig zelf aangemaakt worden.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u een vraag over onze diensten? Of wilt u meer weten over bijvoorbeeld (i)Xgram? U kunt ons mailen op info@compri.nl  of ga naar contact.

Ga naar contact